Ledenvoordeel  |  Nieuwsbrieven  |  Ledendagen  |  ALV  |  Stamboek  |  Op de Kaart!  |  Sponsoren  |  Het Bestuur  |  Historie Agenda
ALV 2014: Nieuwe bestuursleden treden aan 26 jan 2014

Op zaterdag 25 januari vond de vierde Algemene LedenVergadering van de vereniging plaats. Wij mochten te gast zijn bij Het Land van Belofte, in Moerkapelle. Vanaf kwart voor twaalf druppelden de aanwezigen binnen, waar eerst werd genoten van een kopje koffie en een broodje, aangezien de meesten al een aardige reis achter de rug hadden. Om kwart voor één opende voorzitter Norbert Mergen de vergadering.

 

ALV

Eerst werd kort het afgelopen jaar besproken. Na het enorm drukken jaar 2012 was 2013 een relatief rustig jaar voor de Bonte Bentheimer, met als hoogtepunt de erkenning van het stamboekproject in mei. Hierna lichtte penningmeester Simon van Renssen de financiën van het afgelopen jaar toe. Het daaropvolgende punt was het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de vereniging. Veel zaken zijn al in de statuten geregeld, maar voor de dagelijkse gang van zaken blijkt een huishoudelijk reglement erg praktisch. Het voorgestelde reglement was nog wel voor verbetering vatbaar, maar de vergadering is gekomen tot een duidelijk reglement.

Ander belangrijk punt was het stamboek en de KI. De fokcommissie blijft benadrukken dat het goed registreren van alle dekkingen, worpen, verkopen etc. van groot belang is voor het inzicht in de Bonte Bentheimer-populatie. Het is de commissie niet duidelijk waarom niet alle meldingen gedaan worden. Tijdens de vergadering werd geopperd een enquête te houden onder de leden, om alle varkensvervoeren, dekkingen etc. goed in kaart te brengen en zo de vragen die leven bij de fokcommissie te kunnen beantwoorden. 

Onder voorbehoud was een presentatie van WUR-studenten aangekondigd, over een onderzoek dat afgelopen najaar is gedaan naar het vermarkten van Bonte Bentheimer-vlees. Helaas waren zowel de studenten als hun begeleiders verhinderd. Norbert had echter wel een kort verhaaltje over BESH (Bauerlichen Erzeugersgemeinshaft Schwäbisch-Hall), een Duits initiatief met een ander zeldzaam varkensras. In de afgelopen 20 jaar hebben zij zich ontwikkeld tot een sterk regionaal merk. Het speerpunt van BESH is dat het de boeren de zorg voor het vermarkten uit handen neemt. Het rapport van de WUR-studenten kwam met aanbevelingen die lijken op de aanpak van BESH.

 

Wisseling van de wacht

Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van Remi Hoeve als eerste stamboekbeheerder. Hij zal de nieuwe stamboekbeheerder Elina Boerma, en de gehele vereniging, nog wel blijven bijstaan met zijn kennis en ervaring. Remi is de initiatiefnemer van de Bonte Bentheimer in Nederland, en zal daarom belangrijk blijven voor de vereniging. Na zich 10 jaar volledig voor de BB te hebben ingezet, is hij er het echter aan toe om ook eens tijd te hebben voor andere zaken. Ook voorzitter Norbert Mergen nam afscheid van zijn functie. Norbert is van mening dat het belangrijk is dat de vereniging een levende en levendige vereniging is, en daarbij hoort een regelmatige wisseling van bestuur. Norbert heeft tijdens zijn voorzitterschap het Echte Bonte Bentheimer label op de wereld geholpen, een mooie kapstok om als houdersvereniging mee verder te gaan. Tenslotte kon ook secretaris Jaklien Hessels een stapje terug doen, omdat uiteindelijk een nieuwe kandidaat-secretaris was gevonden . Jaklien was, met Remi, penningmeester Simon van Renssen en Dirk Perdijk één van de initiatiefnemers van de Stichting Nederlands Bonte Bentheimer Landvarken, dat het stamboek beheert, en Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken. Ook Jaklien zal betrokken blijven bij de vereniging.

Aan het einde van de vergadering werden de nieuwe bestuursleden unaniem door de aanwezigen geaccepteerd en vervolgens geïnstalleerd. Als voorzitter is Iris Laven aangetreden. De nieuwe secretaris is René van Alphen. Verder zijn Elina Boerma als stamboekbeheerder en Mark Toonen als algemeen bestuurslid aangetreden. Hiermee is het bestuur uitgebreid tot zeven personen. Maar vele handen maken licht werk.

Het bestuur zal gewoon via het bekende e-mailadres bontebentheimer@hotmail.com bereikbaar blijven.

 

Het bestuur van de vereniging.

Op de foto een nieuwe samenstelling van het bestuur

Bovenste rij: de nieuwe bestuursleden Mark Toonen, Elina Boerma, Iris Laven en René van Alphen.

Zittende bestuursleden: Nelleke Meersma, Sjef Meijman en Simon van Renssen

Huishoudelijk Reglement Vereniging Het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken | 0,24Mb BES | 2,55Mb Presentatie fokcommissie  | 2,73Mb
ALV 22 januari 2011 23 jan 2011

Zaterdag 22 januari vond de ALV plaats bij De Wederkerigheid in Driebergen. Naast de bespreking van enkele verenigingsaangelegenheden, hadden we bezoek van Jan ten Napel, wetenschappelijk medewerker aan de universiteit van Wageningen en vooral gespecialiseerd in het fokken met kleine populaties van varkens. Hij heeft een verhelderende kijk gegeven op de vereisten voor een gezonde en groeiende populatie van Bonte Bentheimers in Nederland.

 

Contributie

Tijdens het zakelijke gedeelte  zijn de financiën van de vereniging besproken, en is de contributie per 1-1-11 vastgesteld op €40,00. Een uitgebreid verslag kunt u hier vinden.

 

Afscheid interim-voorzitter Teresa Rahder

We hebben afscheid genomen van onze interim-voorzitter Teresa Rahder en algemeen bestuurslid Marijke Metz, en zijn Norbert Mergen, Sjef Meijman en Nelleke Meersma geïnstalleerd als respectievelijk voorzitter en twee algemeen bestuursleden.   

 

Presentatie Jan ten Napel over het Fokken van varkens

Na de pauze, heeft Jan ten Napel, medewerker van de WUR, ons een en ander verteld over het fokken van varkens. Jan heeft in het verleden meegewerkt aan fokprogramma's in o.a. Groot Brittannië,  en houdt zich tegenwoordig bezig met allerhande vraagstukken betreffende allerlei aspecten van de voortplanting van diverse landbouwhuisdieren.

Om te beginnen stelt hij dat het begrip ras slechts ruim honderd jaar oud is. Voorheen onstonden populaties spontaan uit de regionaal aanwezige dieren. Ook toen de mens zich ermee ging bemoeien, was het voorkomen van één bepaald type dier een regionale aangelegenheid. Er was veel meer sprake van natuurlijke selectie. Pas toen mensen op specifieke eigenschappen gingen fokken, begonnen rassen zich te ontwikkelen. Door de opkomst van stamboeken, stond de raszuiverheid hoog in het vaandel.

Het is diezelfde raszuiverheid die inteelt zo gevaarlijk maakt bij de Bonte Bentheimer. Omdat we te maken hebben met een klein genenbestand, moeten we ons bewuster gaan bezighouden met fokdoelen. Dit om inteeltverschijnselen zo beperkt mogelijk te houden. Voor een gezonde populatie hebben we minstens 15 dekberen nodig. Het aantal zeugen is hiervoor minder van belang. Van de nakomelingen van iedere beer, mag maximaal 1 beer weer gebruikt worden voor de fok en maximaal 4 zeugen. Per moederdier kan maximaal 1 zeug weer voor de fok worden ingezet. Een zeug zou ook maar 1 maal door dezelfde beer gedekt mogen worden.

Inteelt kan al voor een groot deel voorkomen worden als de combinaties  vader/dochter, moeder/zoon en (half)broer/(half)zus van de fok worden uitgesloten. Belangrijk is het ook om zoveel mogelijk fokdieren uit te wisselen met andere fokkers. Ook is vers bloed uit Duitsland halen onvermijdelijk.

Op deze manier wordt het genenbestand van de Bonte Bentheimer voldoende divers gehouden om een gezonde fokpopulatie in stand te houden.

Dit verhaal geldt dus uitsluitend voor fokdieren. Een houder die regelmatig biggen heeft voor de slacht en dus als vleesproducent te werk gaat, kan een zeug best meerdere malen door dezelfde beer laten dekken, als dit een goede vleeskwaliteit oplevert.

Al met al heeft het verhaal van Jan ten Napel ons veel informatie opgeleverd, en kunnen we de conclusie trekken dat we nu nog niet helemaal op de goede lijn zitten, met slechts drie fokberen en één KI-beer beschikbaar in Nederland. Vooral beren zijn er te weinig. Verder hebben we nog geen duidelijk fokbeleid. Met het stamboek in de hand, moet het toch mogelijk zijn hier wat meer sturing aan te geven. Hiermee gaat de commissie voor KI en fokkerij zich de komende tijd bezighouden.

Presentatie van Jan ten Napel over Duurzaam fokken met de Bonte Bentheimer | 0,08Mb
Stichting Het stamboek

Stamboekbeheerder: Peter Miedema
bbstamboek@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245SH Laren gld​

Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken

Secretariaat: Jaklien Hessels
bontebentheimer@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245 SH Laren gld telefoon: 0573 402048

©2014-Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken |  bontebentheimer@hotmail.com