Echt Bonte Bentheimer label  |  Gecertificeerde houders  |  Aanvraag Label  |  Slagers  |  Restaurants
Echt Bonte Bentheimer-vlees

Op 27 juni 2012 presenteerde de vereniging het echtheidslabel Echt Bonte Bentheimer. Het zegt: Dit zijn raszuivere varkens met bepaalde vleeseigenschappen, die op integere en diervriendelijke manier zijn gehouden.

Houders van het label moeten werken volgens de richtlijnen in het bijbehorende handboek. Deze wordt periodiek door de vereniging bijgewerkt.

Handboek echte Bonte Bentheimer Label | 0,60Mb
Controle

De slager keurt zijn eigen vlees' is wel een heel toepasselijke uitdrukking in dit geval. De vereniging stelt voorlopig jaarlijks een controlecommissie in die, op instigatie van het bestuur, onaangekondigde controles bij de dragers van het label uitvoert. Het is in het belang van de leden dat ieder die het label voert zich aan de regels houdt.

Indien niet aan de eisen wordt voldaan, wordt het label direct ingenomen.

Houders van het label vindt u op de Kaart.

Waarom doen we dat? De Bonte Bentheimer heeft, mits goed gevoerd, uitmuntende vleeseigenschappen. Maar ze leeft pakweg twee maal zo lang als een regulier varken voor ze kan worden geslacht. De kostprijs is dus ook navenant hoger. En, zoals met al het goede op deze wereld, dat biedt mensen, die op een andere manier de maatschappelijke normen en waarden beleven, kansen.

Een rasnaam is niet te beschermen. Een eigen label biedt u zekerheid.

Het aantal Bonte Bentheimer-houders groeit gestaag. Via particuliere verkoop, maar ook via een aantal bevlogen slagers, komt dit in restaurants en thuis op tafel.
Het is (nog) geen kwaliteitslabel In het bijbehorende handboek staan voer- en afmestrichtlijnen. Door een combinatie van testen met het voer èn zorgvuldig fokken en selecteren werkt de vereniging er ook naar dat Echt Bonte Bentheimer een kwaliteitslabel wordt. Dit gebeurt in samenspraak met onze Duitse zusterorganisatie.

De keten varkenshouder (met echtheidslabel) - slager - restaurant is niet "dichtgetimmerd" om het zo maar te zeggen. Ook daar wordt aan gewerkt en zullen we vermoedelijk bij autoriteiten op dat gebied moeten aanhaken. .
Stichting Het stamboek

Stamboekbeheerder: Peter Miedema
bbstamboek@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245SH Laren gld​

Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken

Secretariaat: Jaklien Hessels
bontebentheimer@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245 SH Laren gld telefoon: 0573 402048

©2014-Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken |  bontebentheimer@hotmail.com