Fokdoelen

Om de raskenmerken van Bonte Bentheimer varken te behouden en de populatie te laten groeien, is het van belang een duidelijke richting te geven aan de fokkerij en doelen te bepalen. Met het vaststellen van een algemeen fokdoel en daaruit voortvloeiende subdoelen, is dit mogelijk.

 

De fokdoelen zijn zo opgesteld, dat is aangegeven waaraan een dier moet voldoen om ermee te mogen fokken. Minimale en maximale waarden in de subfokdoelen geven dan aan of het dier geschikt is voor het produceren van nakomelingen. De subfokdoelen zijn specifiek en meetbaar. Voor kenmerken die moeilijk meetbaar zijn, zijn er richtlijnen opgesteld in plaats van fokdoelen.

 

Voor het Bonte Bentheimer varken is het behoud van het ras en het vergroten van de populatie het belangrijkste doel. Op grond hiervan worden er geen raszuivere dieren uitgesloten van inschrijving in het stamboek. Wij adviseren wel om de subfokdoelen te meten en te registeren om zo de raskenmerken te behouden.

Tepels

Varkens hebben voldoende tepels nodig om hun biggen te kunnen zogen. Gezien de toomgrote is een minimum aantal tepels van 12 een eis. Bonte Bentheimers met minder dan 12 tepels worden zowel in Nederand als in Duitsland niet ingeschreven in het stamboek. Het aantal tepels wordt zowel bij de beren als bij de zeugen geteld. Tepels tellen wordt gedaan op een leeftijd van 12 weken (bij het afspenen). Meer informatie hierover staat op de scorekaart.

Kleur en vlekkenpatroon

Een onregelmatig patroon van zwarte vlekken op een witte of licht grijze ondergrond is één van de meest karakteristieke eigenschappen van de Bonte Bentheimer. Bij Bonte Bentheimers komt soms een bruine kleur voor, welke afkomstig is van een van de rassen waaruit het Bonte Bentheimer varken is ontstaan. Gevlekte varkens kruisen met andere gevlekte varkens, geeft ook gevlekte nakomelingen. Een kruising van een dier met één kleur met een gevlekt dier, geeft nakomelingen met één kleur.

 

Egaal is dus dominant over gevlekt. Om te voorkomen dat gevlekte varkens op den duur verdwijnen, is het verstandig om niet te fokken met dieren die één kleur hebben. Het vlekken patroon voor elk afzonderlijk varken is uniek. Binnen het Bonte Bentheimer stamboek zal dit vlekkenpatroon samen met het UBN-oormerk gaan gelden als het identificatie middel voor afzonderlijke dieren. Meer informatie hierover op de pagina "identificatie".

 

Het vlekkenpatroon beoordelen wordt gedaan op een leeftijd van 12 weken (bij het afspenen). Meer informatie hierover staat op de scorekaart.

Oren

De loboren (hangende oren) zijn een kenmerkende eigenschap van het Bonte Bentheimer varken. Op de foto het ideale oortype voor een Bonte Bentheimer. Bij Bonte Bentheimers komen incidenteel ook staande en half hangende oren voor. Dit zijn de gevolgen van mogelijke kruisingen met andere rassen in het verleden.

 

Hangende oren worden via intermediaire vererving doorgegeven. Bij intermediaire vererving heeft de nakomeling een eigenschap die tussen de eigenschappen van de ouderdieren in zit. Een kruising van een dier met hangende oren met een dier met staande oren, geeft een nakomeling met halfhangende oren.

 

Na zes maanden is de stand van de oren goed te beoordelen en worden ze in stamboek geregistreerd. De scorekaarten geven aan hoe de oorstand beoordeeld moet worden.

Schouderhoogte

De ideale schouderhoogte van Bonte Bentheimers is 75 centimeter voor een volwassen beer en voor een zeug 70 centimeter. De schouderhoogte wordt gemeten wanneer het varken volwassen en uitgegroeid is. Voor het stamboek hanteren we hiervoor een leeftijd van minimaal één jaar.

 

Op de foto staat aangegeven waar de hoogte wordt gemeten. Meer informatie over de hoogte meting staat in de scorekaart.

 

Op dit moment is niet bekend wat de gemiddelde hoogte en de spreiding is van de huidige populatie. Registratie van de gemeten hoogtes in een database is daarom noodzakelijk. Zo is het mogelijk in de toekomst extremen uit te sluiten van de fokkerij.

Lengte

Veel fokkers vinden de lengte van Bonte Bentheimers een belangrijke eigenschap. De omschrijving van Bonte Bentheimers geeft ook aan dat het een lang gerekt varken hoort te zijn.

 

Op dit moment is onbekend wat de ideale lengte is van een Bonte Bentheimer. Het is dus van belang dat we eerst inzicht krijgen in de gemiddelde lengte en de spreiding van de populatie voordat we hier eisen aan kunnen stellen.

 

De lengte wordt gemeten wanneer het varken volwassen en uitgegroeid is. Voor het stamboek hanteren we hiervoor een leeftijd van minimaal één jaar.

 

Op de foto staat aangegeven waar de lengte wordt gemeten. Meer informatie over de lengte meting staat in de scorekaart.

Beenstand

Goed beenwerk is belangrijk om het gewicht van het varken te dragen. Bonte Bentheimers worden meestal buiten gehouden en worden vaak lang gebruikt. Goed beenwerk is hierbij belangrijk. Slecht beenwerk kan lijden tot andere gezondheidsklachten bij varkens.

 

Goed beenwerk is lastig te beoordelen. M.b.v. de scorekaart wordt de fokker duidelijk gemaakt hoe het beenwerk van varkens beoordeeld kan worden. Het beenwerk wordt beoordeeld op een leeftijd van zes maanden.

Stichting Het stamboek

Stamboekbeheerder: Peter Miedema
bbstamboek@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245SH Laren gld​

Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken

Secretariaat: Jaklien Hessels
bontebentheimer@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245 SH Laren gld telefoon: 0573 402048

©2014-Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken |  bontebentheimer@hotmail.com