Fokkerijadvies  |  Dekberenkeuze  |  Dekberen overzicht  |  Fokdoelen  |  Inteelt  |  Aanmelden nieuwe dekbeer  |  Gedragstesten
Gedragstesten voor beoordeling karakter

De testen worden gedaan op een leeftijd van 6 weken en eventueel herhaald op een oudere leeftijd van zes maanden en een jaar om de ontwikkeling te zien van het karakter Het is het beste om de testen zonder de moederzeug erbij uit te voeren. Het gedrag van de zeug, kan namelijk invloed hebben op het gedrag van de biggen.

 

Er zijn drie testen geschikt voor gebruik bij Bonte Bentheimers: de rugtest, de personentest en de vreemde objecten test.

 

Er is een onderlinge correlatie tussen de uitkomsten van deze testen en de schuwheid, angst en nieuwsgierigheid van een dier. Hoe groot de onderlinge correlatie is, is echter niet bekend.

Rugtest (uiterlijk op 2 weken)

Bij de rugtest wordt onderzocht of een dier actief of passief reageert op een situatie waarin het dier stress ervaart. Legt een big hiervoor op de rug op een tafel (met een handdoek eronder, zodat de ondergrond zachter is). De houder houdt de big gedurende een minuut in deze positie en telt hoe vaak de big tegenspartelt.

 

Deze test zegt iets over de manier waarop dieren reageren in stresssituaties. Als dieren veel tegenspartelen duidt dit erop dat de dieren actief zijn. Zij zullen in stress situaties vaak actief reageren. Het wordt afgeraden om met dieren die erg actief zijn te fokken. Zij kunnen feller reageren dan rustige dieren en ze verbruiken meer energie. Dit heeft ook negatieve invloed op de voederconversie. Daarnaast is de kans op agressie hoger bij de actieve dieren. Passieve dieren onderwerpen zich gemakkelijk aan de situatie en zijn vaak gemakkelijker in de omgang.

 

Nu kan nog niet gezegd worden wanneer een Bonte Bentheimer heel actief of heel rustig is, omdat er bij dit ras nog geen onderzoek is gedaan. Wel zijn er enkele testen gedaan door studenten van de HAS in Den Bosch. Uit die testen bleek dat de biggen van Bonte Bentheimers behoorlijk wild waren.

 

Als een fokker een keuze maakt voor een fokdier, kan hij het beste kiezen voor het meest rustige dier uit de toom. Deze dieren reageren niet heel actief op stress. Uit practische overwegingen kan de rugtest het best uitgevoerd worden op een leeftijd van maximaal twee weken. Een jongere leeftijd is nog beter. Zijn de biggen ouder dan twee weken dan worden ze te groot en te sterk.

Vreemde objecten test (op 6 weken, 6 maanden en 1 jaar)

Bij deze test wordt een vreemd object bij de biggen in het hok gezet. Hierbij is de zeug nog aanwezig in het hok.

 

De houders noteren de tijd in secondes dat de big erover doet om bij de emmer te komen. Dit is opgenomen in de scorekaart.

 

Deze test geeft inzicht in het karakter van een dier: is het dier angstig, erg ondernemend, agressief of speels? Hierdoor is het mogelijk redelijk te voorspellen wat een dier doet in een vreemde omgeving of situatie. Vooral voor de kinder- en zorgboerderijen is dit gedrag van belang.

 

Er wordt aangeraden om de dieren te selecteren voor de fokkerij die het object snel naderen (mits dit zonder agressie gebeurt, zoals kopstoten, open bek, bijten). Om een beeld te krijgen wat snel en langzaam is, moeten er eerst verschillende dieren en reacties in kaart worden gebracht. Anders kan dit niet vergeleken worden.

 

Wel kan het snelste dier uit de toom geselecteerd worden voor de fokkerij. Deze dieren naderen gemakkelijk en zijn over het algemeen niet angstig aangelegd. Dit gedrag is wenselijk voor het Bonte Bentheimer varken, omdat vriendelijke en open dieren gewenst zijn.

Personentest (op 6 weken, 6 maanden en 1 jaar)

Deze test wordt bij de biggen op zes weken gedaan. Ook bij oudere zeugen wordt dit gedaan (mits de assistent zich hier veilig bij voelt).

 

Bij deze test stapt een vreemd persoon bij de biggen in het hok. Verstandig is om hierbij de zeug in een ander hok te hebben of bijvoorbeeld buiten. De reden hiervoor is dat een zeug de drang kan hebben haar biggen te beschermen. De assistent noteert weer hoeveel tijd het kost voordat de biggen de persoon benaderen.

 

Ook deze test geeft inzicht in de mate van angst, ondernemendheid, agressie of speelsheid van een dier.

 

Voor de fokkerij is het van belang dieren te nemen die weinig angstig gedrag vertonen (even terughoudendheid is niet erg). De dieren die snel naderen zonder agressief gedrag te vertonen, zijn goede dieren om mee verder te fokken. Dit gedrag is wenselijk voor de houders. Met de biggen die snel naderen wordt geadviseerd om verder te fokken. Wat snel is moet aan de hand van verzamelde gegevens worden vergeleken. Op dit moment kunnen daar nog geen uitspraken over worden gedaan, omdat de testen nog niet zijn uitgevoerd bij dit varkensras.

 

De personentest wordt afgeraden bij beren die een half jaar of ouder zijn. Op deze leeftijd bestaat de kans dat ze mensen kunnen verwonden. Dit is niet de bedoeling van de test.

Stichting Het stamboek

Stamboekbeheerder: Peter Miedema
bbstamboek@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245SH Laren gld​

Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken

Secretariaat: Jaklien Hessels
bontebentheimer@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245 SH Laren gld telefoon: 0573 402048

©2014-Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken |  bontebentheimer@hotmail.com