Over het stamboek  |  Handleiding Zooeasy  |  Identificatie
Identificatie

Om de individuele, in het stamboek ingeschreven Bonte Bentheimer varkens van elkaar te kunnen onderscheiden, maken we gebruik van foto's. Iedere Bonte Bentheimer heeft zijn eigen unieke vlekken patroon. De foto's van de vlekken worden toegevoegd aan het stamboekpapier. Een stamboekpapier is alleen geldig als ze zijn voorzien van foto's van het dier. In het digitale stamboek zullen de foto's voor iedereen zichtbaar worden. De foto's moeten worden gemaakt op een voorgeschreven manier, zodat het vlekken patroon duidelijk zichtbaar is. Gelijk met het insturen van de scoreformulieren moeten ook foto's aangeleverd worden. Zonder foto's kan een varken niet ingeschreven worden. De eerste foto's moeten altijd, gezamenlijk met scorekaart 1, door de fokker worden ingestuurd. 

De werkwijze

Bij de stamboekgegevens in "Zooeasy" worden twee foto's gevoegd. Eén van de linker- en één van de rechterkant. Het aanleveren van de foto's loopt parallel met de het insturen van de scorekaarten. Dwz na het afspenen (12 weken), met 6 maanden en na een jaar.

 

De foto's moeten in kleur zijn en het vlekken patroon moet duidelijk zichtbaar zijn. Zorg er daarom voor dat er voldoende licht is en dat het varken redelijk schoon is. Neem enige afstand maak gehurkt een foto van de linker- en rechterkant . Om het varken stil te laten staan kan een beetje voer handig zijn. Zorg ervoor dat het varken de gehele foto vult, maar niet buiten het kader valt. Het varken moet alleen op de foto staan, er mogen dus geen andere varkens in beeld zijn.

 

Gebruikt u een camera van een mobiele telefoon of een i-phone zorg er dan voor dat u de camera horizontaal houdt.

 

Onderstaande foto's geven aan hoe u te werk moet gaan. Ook enkele resultaat foto's .Tip: Gooi wat voer op de grond om het varken of big goed stil te laten staan.

Juiste hoogte Volledig in het zicht 1 keer linker zijder 1 keer rechter zijde te hoog = fout voorzijde = fout schuinvoor = fout meerdere dieren op de foto = fout
De aanleiding

Sinds 2008 is het verboden om varkens te tatoeëren. Het productschap PVE, die de regelgeving voor de varkenshouderij uitvoert, heeft dit besloten. Het aantal ingrepen bij varkens moest naar beneden. Onder ingrepen wordt oa verstaan; oormerken, tanden knippen, couperen, castreren en ook tatoeëren. Het tatoeëren werd ook bij het Bonte Bentheimer varken gebruikt als identificatie middel van de raszuiver dieren.

 

Naast het wettelijke verbod zijn er nog een aantal nadelen van tatoeëren. De tatoeage tang en letters zijn duur en lastig te krijgen, het aanbrengen van de tatoeage vergt enige kennis en oefening en soms is de tatoeage na verloop van tijd slecht te lezen, zeker in gepigmenteerde oren.

 

Het stamboek heeft daarom nagedacht over een andere methode. Na enig brainstormen bleek de oplossing eenvoudiger dan gedacht. Iedere Bonte Bentheimer is namelijk door zijn vlekkenpatroon uniek. We gaan daarom de identificatie doen zoals de koeienschets vroeger, maar dan in een modern jasje. Namelijk mbv van digitale fotografie. Varkens die reeds ingeschreven staan hoeven niet gefotografeerd worden. Het mag wel. Foto's kunnen opgestuurd worden naar de stamboekbeheerder ovv naam en nummer. De stamboekbeheerder zal de foto's dan bij de varkens plaatsen. U maakt de stamboekbeheerder erg blij als u de bestanden niet al te groot maakt.

Stichting Het stamboek

Stamboekbeheerder: Peter Miedema
bbstamboek@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245SH Laren gld​

Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken

Secretariaat: Jaklien Hessels
bontebentheimer@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245 SH Laren gld telefoon: 0573 402048

©2014-Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken |  bontebentheimer@hotmail.com