Ledenvoordeel  |  Nieuwsbrieven  |  Ledendagen  |  ALV  |  Stamboek  |  Op de Kaart!  |  Sponsoren  |  Het Bestuur  |  Historie Agenda
Najaarsledendag 2014 19 okt 2014

Op zondag 19 oktober 2014 werden zo’n 45 leden van de vereniging welkom geheten bij Gasterij De Gulle Waard in Winterswijk, voor onze 4e ledendag.

 

Bij aankomst werd, gezeten op het terras in een heerlijk najaarszonnetje, eerst even kennisgemaakt met nieuwe leden en bijgepraat met oude bekenden, veelal onder het genot van een kopje koffie. Rond één uur verhuisde het hele gezelschap naar binnen, waar Nel Schellekens op haar ongeëvenaard enthousiaste manier,  kort vertelde over haar restaurant en haar werkwijze. Nel wil niks weggooien van een geslacht dier, en weet ook de minder gangbare delen om te zetten in heerlijk gerechten en hapjes. Daarna verdween Nel naar de keuken, om de gerechten die geserveerd zouden gaan worden in de middag, verder af te maken met haar team.

 

Het woord werd vervolgens gegeven aan Henri Holster, van Wageningen Universiteit. Henri is onderzoeker duurzame landbouwsystemen en netwerk/procesfacilitator. Hij begon met een aantal vragen te stellen, om de aanwezigen aan het denken te zetten: “Bent u varkenshouder of varkenshoeder?” En: “Moeten we het ras groot maken door het maximaal te vercommercialiseren?” Vervolgens ging Henri in op de voordelen en risico’s van buitenvarkens. Volgens zijn voorstellen, lijkt het buiten houden van varkens een haalbaar alternatief voor scharrel- dan wel biologische varkenshouderij.

 

Het verhaal van Henri werd gevolgd door het eerste gerecht uit de keuken van De Gulle Waard.

 

Hierna gaf Simon van Renssen een samenvatting over Risico’s in de Vleessector, een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, in opdracht van de regering. Directe aanleiding waren de vleesschandalen die de afgelopen jaren aan het licht waren gekomen. In het kort was de conclusie van de Onderzoeksraad, dat het probleem erin gelegen is dat de slager zijn eigen vlees keurt. Aanbevelingen voor verbetering behelzen dan ook een strenger toezicht door de overheid en betere verslaglegging.

 

Als afsluitende spreker was Tobias Böckermann.  De Duitser is journalist hobbyboer, en heeft een boek geschreven over de herkomst en achtergronden van het Bunte Bentheimer Schwein. In zijn presentatie was te zien dat de Bonte Bentheimer door de jaren heen behoorlijk is veranderd. Wat bleef waren de vlekken. Ook Tobias kwam weer uit bij Gerhard Schulte-Bernd, de oerhoeder van de Bonte Bentheimer, die heeft toegegeven ook “vreemde” rassen te hebben ingekruist, om inteelt tegen te gaan. Verder heeft Tobias vele Duitse varkensbedrijven bezocht, die de Bonte Bentheimer omhelst hebben en als buitenvarken weten te exploiteren.

 

Het boek van Tobias is te bestellen

„Das Bunte Bentheimer Schwein - Geschichte und Zukunft einer alten Nutztierrasse“  is 4 december 2014 gepresenteerd en nu te koop, het heeft 104 pagina’s  en bevat ongeveer 90 kleuren- en zwart/wit-foto’s, en verder kaarten, grafieken en tekeningen. In het Duits, met samenvatting in het Nederlands.

Uitgegeven door Verlag der Emsländischen Landschaft e.V. (Sögel)  
ISBN-Nummer 978-3-925034-49-7.
Kosten €10,00 (+portokosten) en verkrijgbaar via  www.emslaendische-landschaft.de/publikationen/sonstige-publikation.

 

Tussen alle sprekers door waren er gangen met varkensvleesproducten die je deden watertanden, was het weer een gezellige, informatieve en smakelijke ledendag.

Landschapsvarken of feestvarken door Henri Holster | 1,95Mb Risico's in de vleesketen door Simon van Renssen | 1,71Mb Das Bunte Bentheimer Schwein boek door Tobias Böckermann | 8,82Mb
Ledendag - 4de Symposium 2013 10 nov 2013

Op zondag 10 november vond alweer onze vierde ledendag -voorheen ook wel studiedag of symposium genoemd- plaats. Deze keer waren we te gast bij Bonte Bentheimer Farm Het Rondgors in het Brabantse Rijsbergen. Varkensfokker Christ Jochems verwelkomde de deelnemers met een Bentheimer Bitter bij de koffie.

Voorzitter Norbert Mergen opende vervolgens de dag met een paar huishoudelijke mededelingen: Het programma heeft een wijziging moeten onderdaan. De initiële voerspecialiost had afgezegd en het is niet gelukt een vervanger met dezelfde expertise te vinden. In plaats daarvan zal Geert Boink -voorzitter van de SZH- iets vertellen over het buiten houden van varkens en dierenwelzijn.

De volgende mededeling was er een van ernstiger aard: De vereniging is nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter per januari en secretaris (de laatste is inmiddels al een jaar a.i.) Het is van groot belang dat zich mensen aanmelden die iets voor de vereniging willen betekenen. 

Daarna kreeg Chist het woord. Hij vertelde over hoe zijn bedrijf, Hoeve het Rondgors, was geworden tot wat het is. Van varkensfokkerij naar paarden en zorgboerderij. Vervolgens kregen we een rondleiding over het terrein, met een bezoek aan moederzwijn met jongen en afgesloten met een show van diverse verschillende typen varkens. Christ wist goed aan te geven welke typische kenmerken de verschillende foklijnen hebben.

 

Stand van zaken KI 

Aansluitend gaf Nelleke Meersma, bestuurslid en lid van de fokcommissie, de stand van zaken van de KI weer. Helaas moest ook Nelleke beginnen met een vervelende mededeling: Beer Koen, die in maart door de vereniging was aangeschaft, is vorige week overleden. Er wordt nog autopsie gedaan op het lichaam, maar het eerste idee van de arts van KI Nederland is primair hartfalen.

Verder was de belangrijkste boodschap van Nelleke: registreren! Tussen februari en september is in totaal 19 maal sperma besteld, maar van slechts 6 KI-pogingen zijn er dekkings- en/of worpmeldingen gedaan. Van de overige pogingen is verder niks bekend. Als dit zo ook gaat met de natuurlijke dekkingen, betekent dit dat van slechts 1/3 van alle dekkingen gegevens zijn. Dit is funest voor het voeren van een goed stamboek. Wat we niet weten, kunnen we niet meenemen in een goed overzicht van de populatie. Vervolgens liet Nelleke zien hoe makkelijk het is om mutaties door te geven via de website en het stamboek. 

 

Lunch

Na dit verhaal van Nelleke , was het tijd voor de lunch. Het buffet stond vol met vleeswaren en gerechten van de Bonte Bentheimer. Van gerookt spek naar huisgemaakte bloedworst met appeltjes en onvervalste Brabantse zult. Veel van de voorgezette smakelijkheden worden op Het Rondgors zelf gemaakt. De aanwezigen lieten het zich goed smaken. Aan de lunchtafels ontstonden spontane gesprekken, natuurlijk over het houden van varkens en het voeren van de diverse bedrijven.

 

Sobere varkens 

Na de lunch ging Geert Boink, dierenarts in ruste en voorzitter van de SZH, in op het sober houden van dieren. Hij had op de website gezien dat de Bonte Bentheimer wordt getypeerd als een sober varken. Maar wat houdt dat in? Volgens Geert dus niet dat ze met weinig voedsel toekunnen. Helaas zijn er geen harde richtlijnen te geven hoeveel voer een varken nodig heeft. Dit moet de varkenshouder op het oog doen. Het varken mag niet te dik maar ook niet te mager worden. Belangrijk is ook te letten op eventuele besmetting met verschillende ziektes waar een buitenvarken tegenaan kan lopen, zoals diverse worminfecties of vlekziekte. Minder verstandig is het om de varkens op de automatische piloot te ontwormen. Hierdoor gaat de natuurlijke weerstand van het dier omlaag.

Kortom: het is als varkenshouder van belang je dieren goed in de gaten te houden, en in te spelen op de dingen die zich voordoen.

 

Met je varken naar de markt

Tijdens de lunch hebben we natuurlijk al uitgebreid kunnen proeven van de diverse producten die er na de slacht van de Bonte Bentheimer gemaakt kunnen worden. Teresa Rahder, samen met Peter Wijnen varkensboer op Sengersbroek, gaat al sinds geruime tijd met haar vlees en producten naar de markt. Zij vertelde dat zij nu, 6 jaar en 10 slagers verder, een deel van haar Bonte Bentheimer-producten zelf heeft leren maken en deze ook verkoopt. Omdat slagers het wel heel leuk vinden om eens met zo'n bijzonder product te werken, maar het niet zelf in de winkel willen leggen. Om het te verkopen, moet ze zelf ook naar de stad reizen: op kleine plattelandsmarkten vindt Teresa ook geen afzet voor haar producten. Stedelingen, die veel verder van de voedselketen afstaan, daarentegen vinden het schitterend dat zij, met op de achtergrond een foto van zichzelf tussen de varkens, deels zelfgemaakte producten van zelf gefokte en afgemeste varkens persoonlijk op de markt aan de man brengt. Daar merkt Teresa: het verhaal verkoopt het vlees.

 

Gezellige dag

Op deze manier was het al snel vier uur, tijd om het officiële gedeelte, met de uitgenodigde sprekers, af te sluiten. Naast informatief was deze ledendag vooral ook weer erg gezellig. Het is altijd leuk om bij mede-leden een kijkje in de keuken te nemen en met andere liefhebbers van de Bonte Bentheimer te spreken. Dit jaar hebben we er duidelijk voor gekozen van elkaar te leren en met elkaar in discussie te gaan. Er zijn vandaag veel vragen gesteld en veel discussies ontstaan. Zowel algemeen als ik kleine groepjes. Na vieren werd er nog wat nagepraat en vertrok iedereen langzaam aan weer richting auto, al dan niet na het nuttigen van nog een borreltje aan de bar. 

Ledendag - 3de Symposium 2012 17 nov 2012

Derde symposium: KI, voortplanting en het opzetten van een fokprogramma

Afgelopen zaterdag, 17 november, vond alweer het derde symposium van onze vereniging plaats. Ditmaal hadden we het over KI en het opzetten van een fokprogramma.

VarkensKI Nederland heeft ons in het voorjaar het aanbod gedaan drie Bonte Bentheimer beren te stallen. De fokcommissie is nog bezig met het zoeken naar geschikte beren. Daarop vooruitlopend begon onze studiedag met een bezoek aan het KI-station in Heino.

 

Berenbezichtiging op KI-station

Jan Salleveld, directeur van VarkensKI Nederland heette de aanwezigen welkom, en vertelde dat zijn organisatie, ooit begonnen als een vereniging van Nederlandse varkensboeren, is uitgegroeid tot één van de drie grootste sperma-win-bedrijven ter wereld.

Hierna bekeken we enkele typische varkens, die al in Heino op het station staan.

 • Allereerst een beer uit de T-lijn, waar veel Engelse rassen in gefokt zijn. Deze beer wordt veelal gebruikt als vader van fokzeugen.
 • Vervolgens een Pietrain-beer, die wordt ingezet als eindbeer, dus als vader van vleesvarkens. Pietrain staan bekend als stressvolle varkens. Deze beer is echter zodanig gefokt, dat de stressfactor vrijwel niet meer aanwezig was. Wat te merken was aan zijn gemoedelijke gedrag.
 • De derde beer die we te zien kregen was een hybride varken van de Tempo-lijn, vader van ongeveer 1/3e van alle Nederlandse varkens.
 • Als laatste zagen we een Talent-beer, met veel Duroc invloeden, zoals te zien in zijn rossige uiterlijk. Een pittige, karaktervolle beer. 

Er werd verteld dat de kleur van de beer van erg weinig belang is voor de kleuring van de vleesvarken. Er wordt vooral gekeken naar de vleeskwaliteit. De Pietrain heeft bijvoorbeeld duidelijk erg ontwikkelde hammen, zowel voor als achter.

Één van de voorwaarden voor het houden van beren in een KI-station, is dat de beren elkaar kunnen zien (en horen en ruiken) en dus niet geïsoleerd staan. Verder is ieder hok voorzien van een flinke laag zaagsel waar in gewroet kan worden. Een hok is ca. 2 bij 3 meter groot (6 m2), oftewel een halve studentenkamer.

Wat vooral opviel was dat de beren er tevreden en zeer gezond uit zien. Een krul in de staart, rondscharrelend door het zaagsel en zich vrij makkelijk laten sturen door de medewerker die bij hen in het hok stond.  Deze vrolijke gemoedstoestand werd door Jan Salleveld ook wel toegeschreven aan het feit dat voor de beren een wandelingetje in de regel  betekent dat ze op de bok mogen springen.  Dit leidde tot enige hilariteit, toen de vraag werd gesteld hoe dat dan moest als er (eventueel op termijn) ook kunekune-beertjes (en andere minivarkensrassen) gehouden zouden gaan worden.  Jan Salleveld verzekerde ons dat er diverse maten bokken aanwezig zijn voor de beren.

 

Lezingen bij het museumkasteel

Na deze uiteenzetting over de beren vertrokken we naar Museum de Fundatie. Na een overvloedige lunch, onder andere  met broodjes belegd met coppa en rauwe ham van "de Wederkerigheid" in Driebergen, werd er een viertal voordrachten gegeven.

 

 • Anton Oudenampsen van VarkensKI Nederland over herkenning van berigheid bij de zeug. Het is belangrijk de berigheid al te herkennen voordat de zeug op het hoogtepunt is. Dan heb je nog tijd om sperma te bestellen. Anders ben je te laat.
 • Johannes Hillmann biologische varkensboer in Duitsland over de praktijk van het fokken. In Duitsland is het nog "ieder voor zich". Een gezamenlijk fokprogramma zou een goede stap zijn.
 • Frits Bouwkamp van GD over gezondheids-aspecten m.b.t. KI. Vanuit gezondheidsoogpunt en mogelijke overdracht van ziekten is KI veruit te verkiezen boven rondreizen met beren of zeugen.
 • Peter van Eldik van faculteit diergeneeskunde Universiteit Utrecht over het opzetten van een fokprogramma en het nut en de noodzaak hiervan. Inteeltcoëfficiënt van de ouderdieren is niet bijster interessant. Het is belangrijker te kijken naar het inteeltpercentage van de nakomelingen.

Na een afsluitende borrel vertrok iedereen weer een heel stuk wijzer richting huis.

Presentatie Anton Oudenampsen | 0,54Mb Presentatie Johannes Hillmann | 0,25Mb Presentatie Frits Bouwkamp | 1,87Mb Presentatie Peter van Eldik | 0,45Mb
Lancering Label Echt Bonte Bentheimer voor de culinaire en agrarische vakpers 27 jun 2012

De Vereniging Het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken lanceerde het label Echt Bonte Bentheimer voor de culinaire en agrarische vakpers. Dit label wordt gedragen door varkenshouders die dieren hebben die in het stamboek zijn geregistreerd èn zich committeren aan houderschapsregels en voerrichtlijnen.

 

De Bonte Bentheimer is het enig erkende Nederlandse zeldzame varkensras. Door de verregaande kruising en selectie ten behoeve van de intensieve varkenshouderij zijn veel oude Nederlandse rassen vrijwel verloren gegaan. De belangstelling voor authentiek en kwalitatief hoogstaand varkensvlees groeit; dat merkt de vereniging. "Haast wekelijks melden zich mensen die Bonte Bentheimers willen houden," zegt secretaris Jaklien Hessels.

 

Echtheidslabel

De vereniging noemt het een echtheidslabel. Het moet de afnemer, de consument, duidelijk zijn welke varkenshouders echte Bonte Bentheimers hebben, deze diervriendelijk houden en geen kruisingsproducten als zodanig aanbieden. "Een rasnaam kan namelijk niet worden beschermd. Iedereen kan willekeurig varkensvlees als Bonte Bentheimer aanbieden. Daarom hebben we een echtheidskeurmerk nodig," aldus Norbert Mergen, voorzitter van de vereniging.

 

De introductie van het label vond plaats op twee na bij elkaar gelegen locaties: het Milieu Educatief Centrum De Baak, waar ze twee Bonte Bentheimers hebben en restaurant Westerhout. Tussen de presentaties door werd een proeverij gehouden van koude vleeswaren, bereid door slager Frans Kaijser van het Vleeschatelier. De bijeenkomst werd afgesloten met een warm gerecht van drie bereidingen van Bonte Bentheimer op een bed van groenten. Gemaakt door chef Sander Overeinder van het Amsterdamse restaurant As.

 

Vuurtorenwachter

Terschellings vuurtorenwachter Remi Hoeve, die in 2003 met Bonte Bentheimers in Nederland begon, vertelde bij de varkens van De Baak over de geschiedenis van het dier en hoe hij ertoe is gekomen om deze te houden. In restaurant Westerhout werd de bijeenkomst voortgezet. Mergen lichtte toe hoe en waarom de vereniging tot het label heeft besloten. Hij benadrukte dat het geen kwaliteitslabel is. "Kwaliteit is een heel andere materie. Bovendien is er geen definitie van kwaliteit. Het heeft te maken met behoefte, waardebeleving, ideaalbeeld en meer."

 

Restaurants en consumenten

Een groot deel van de Bonte Benteheimers vind zijn weg via de slager naar restaurants. Die serveerden tot voor kort nog nauwelijks varkensvlees omdat het te mager en smakeloos is. De Bonte Bentheimer daarentegen is een varken met een speklaag en een zeer hoog zogenaamd intramusculair vetgehalte: de witte lijntjes in het vlees. Iedere kok weet het: vet geeft smaak.

 

Willem Rienks vertelde van het crowd funding-project Buitengewone Varkens. Bonte Bentheimers lopen op landgoederen en in weilanden. Deelnemers (consumenten) leggen honderd euro in en krijgen drie jaar lang een vleespakket ter waarde van veertig euro. Plus deelname aan een jaarlijks evenement.

Kunstenaar en mede bestuurslid van de vereniging Sjef Meijman vertelde hoe hij met het project Het Varkenshuis probeert de varkens weer dichter bij de mens te brengen. "We moeten weer nadenken over ons eten," zegt hij. Het Varkenshuis is een project dat in verschillende Nederlandse plaatsen loopt: buurtbewoners verzorgen gezamenlijk een paar varkens die uiteindelijk geslacht worden en ook door hen gegeten.

 

De de foto de overhandiging van het eerste bord Echt Bonte Bentheimer door Norbert Mergen(rechts) aan Remi Hoeve (links)

 

Het vlees dat gedurende deze bijeenkomst voor de proeverij is gebruikt, komt van varkens van Sengersbroek en ambachtelijk geproduceerd door Het Vleeschatelier.

Ledendag - 2de Symposium 2011 Kleinschalige varkensfokkerij in de praktijk 15 nov 2011

Op zaterdag 15 oktober vond ons alweer tweede symposium plaats. Aangezien  er nog altijd grote vragen blijven leven onder de hobbymatige varkenshouders, was dit jaar gekozen voor het thema "Kleinschalige varkensfokkerij in de praktijk". Als locatie was gekozen voor kinderboerderij Wolfslaar in Breda, waar ook twee Bonte Bentheimers rondlopen.

 

De middag begon met een kleine teleurstelling, omdat één van de sprekers, Dirk Gerritsen van Tierpark Nordhorn zich ziek had gemeld. Wij houden zijn voordracht echter nog van hem tegoed, mogelijk tijdens onze aanstaande ALV.

 

Vanaf één uur arriveerden de gasten, die eerst op hun gemak de boerderij met de varkens konden gaan bekijken. Of de informatie van de NBvH en het PVE konden bekijken.

 

Om twee uur begon het symposium met een welkomstwoord van onze voorzitter Norbert Mergen, die verder in de loop van de middag ook de tijd nauwlettend in de gaten hield.

 

Het programma zag er als volgt uit:

 1. Kees Scheepens dierenarts, schrijver van diverse varkensboeken (o.a. varkenssignalen), eigenaar van educatieboerderij Walnoot & Wilg. Over gezondheid en welzijn van het varken. Niet ziek is niet hetzelfde als gezond. 
 2. Laurens Hoedemaker, Secretaris Raad voor de Dierenaangelegenheden, Gezondheid & Welzijn in de Hobbyfokkerij. Ieder dier, ieder varken heeft recht op de vijf vrijheden. Over mogelijkheden en risico's bij het (hobbymatig) fokken.
 3. Marieke van Lent, contactpersoon bij Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Over wet en regelgeving rond vervoer en verhandelbaarheid van varkens, aan de hand van enkele praktijvoorbeelden. Het PVE wil ook meedenken in het oplossen van individuele problemen. 
 4. Sjef Meijman ervaringsdeskundige en beeldend kunstenaar. Reizende Varkens. Over het vervoeren van varkens in het kader van het "Varkenshuis"-project. Als je een varken op de Dam wil laten rondlopen, kun je er gewoon een UBN voor aanvragen.
 5. Herman Vermeer, welzijnsonderzoeker Wageningen Universiteit & Research, betrokken bij o.a. comfortclass. Het varken Centraal Varkens hebben behoefte aan gezamenlijke periodes van activiteit en gezamenlijke rustperiodes. Over huisvesting van het varken. 

Als u op de titels van de voordrachten klikt, kunt u de presentatie als PDF-bestand downloaden.

In de pauzes was er tijd voor een kopje koffie, en konden de boeken van Kees Scheepens en "Het varken als landschapsontwikkelaar" gekocht worden.

Nadat de tijd, die was vrijgekomen door het ontbreken van een zesde spreker, al ruimschoots was gevuld met vragen en discussie, was het tijd voor een heerlijke Hollandse maaltijd van bruine bonen met spek en geroosterd speenvarken, voor ons klaargemaakt door chef-kok Baaf Vonk en zijn assistenten.

 

Conclusies

Na een succesvolle en gezellige dag, kunnen we stellen dat er geen kant en klare oplossingen zijn voor de problemen rond fokken en vervoeren van varkens. Wel kunnen wij, als houders/fokkers ons steentje bijdragen aan gezondheid en welzijn van onze varkens, door goed op de dieren te letten, en geen onverantwoorde risico's te nemen, bijvoorbeeld bij het naar de beer brengen van zeugen, voor een natuurlijke dekking.

Zo zijn er mogelijkheden geopperd voor oplossingen bij KI en vervoer. Wij houden u op de hoogt van verdere ontwikkelingen.

Presentatie van Herman Vermeer over Bentheimer  | 2,99Mb Presentatie van Sjef Meijman Bonte Bentheimers Reizen | 2,97Mb Presentatie Laurens Hoedemaker van de RDA over Bonte Bentheimers | 1,00Mb
Ledendag - Symposium 2010: Voer voor Bonte Bentheimers! 03 okt 2010

De Bonte Bentheimer is een bijzonder varken met een bijzondere vleeskwaliteit. Op 2 oktober 2010 organiseerden we een speciale middag rond het thema voer. Tevreden kijken we terug op een succesvolle middag met leerzame lezingen.

 

Aan het einde presenteerden Grijze Beer (Willem ter Steeg) en zijn maat Cor een maal, bestaande uit gerookte procureur met groenten uit een heuse stoofpot (een potjie op open vuur). Met herenvla toe.

Het volledige verslag van deze bijeenkomst volgt zo snel mogelijk.

 

Programma

 • Monica Commandeur, dr.ir. bij Wageningen UR, Alterra Onderwerp presentatie is Vroeger was het vaak niet lekker! Quote: "We willen niet minder dan de beste smaak van vroeger."
 • Gert Hemke, zelfstandig adviseur Hemke Nutri Consult. Onderwerp presentatie is Karkas en vleeskwaliteit. Quote: "Biggen met een hoog geboortegewicht, geven later goed veel vlees. Spierweefsel wordt in de baarmoeder al aangemaakt en later is het vullen ervan." 
 • Achim Tijkorte, specialist biologische veehouderij werkzaam bij For Farmers. Onderwerp presentatie is Bonte Bentheimer voeren, is voeren met streekproducten. Quote: "Voor eiwitten de erwten en zaden geven van witbloeiende vlinderbloemigen." En kijk eens op www.biokennis.nl
 • Maria Büning, Naturlandhof de Büning. Vertelt over haar ervaring met het afmesten van Bonte Bentheimers en de vleeskwaliteit. Quote: "Niet afmesten met roggemeel geeft minder vet en meer vlees." 

 
 
Conclusie

Er zijn heel veel conclusies te trekken. De belangrijkste is dat deze middag geen kant-en-klaar voerschema heeft opgeleverd. Wel veel kennis en inzicht. Dus heel voorzichtig een paar notities:

 

Het Bonte Bentheimer landvarken is een bijzonder dier met een bijzondere vleeskwaliteit. Het moet langzamer groeien dan reguliere varkens. Tot wel één jaar oud. Het heeft relatief veel intramusculair vet (vetadertjes in het vlees). Dat is goed, want vet geeft smaak. Boven de 100 kg maken ze nauwelijks nog spierweefsel aan, maar produceren ze alleen nog vet (leuk voor lardo, maar heel veel lardo is ook niet alles). Mest niet (te veel) af met roggemeel. Granen maken vet, eiwitten (vlinderbloemigen, peulvruchten) maken spieren. En stress bij het slachten veroorzaakt drip, nat vlees. (Maar dat is niet uniek voor Bonte Bentheimers.)

Presentatie Gert Hemke: Karkas- en vleeskwaliteit Studiemiddag Bonte Bentheimers  | 2,97Mb Presentatie Achim Tijkorte: For farmers | 0,65Mb Presentatie Monica Commandeur: Vroeger was het vaak niet lekker | 0,62Mb Beeldschets Monica Commandeur: De landbouw in Nederland  | 0,95Mb
Stichting Het stamboek

Stamboekbeheerder: Peter Miedema
bbstamboek@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245SH Laren gld​

Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken

Secretariaat: Jaklien Hessels
bontebentheimer@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245 SH Laren gld telefoon: 0573 402048

©2014-Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken |  bontebentheimer@hotmail.com