Ledenvoordeel  |  Nieuwsbrieven  |  Ledendagen  |  ALV  |  Stamboek  |  Op de Kaart!  |  Sponsoren  |  Het Bestuur  |  Historie Agenda
Project Interactief stamboek

De smalle genetische basis van dit authentieke ras (wereldwijd slechts 400 raszuivere dieren), maakt het moeilijk om een goede 'zeug-beer keuze' te maken door houders van de Bonte Bentheimers. Met behulp van een interactieve stamboek kunnen fokkers van de Bonte Bentheimer, fokgegevens uitwisselen. De fokkers worden online begeleid in het maken van een beerkeuze en het doen van geboorte- en stamboekaangiftes. M.b.v. handige tools kunnen ze hun varkens beoordelen op raskenmerken en eigenschappen. Wegens de risico's op verspreiding van besmettelijke dierziekten is het tegenwoordig niet meer mogelijk om varkens fysiek bij elkaar te brengen om ze te kunnen vergelijken en beoordelen. De fokkers van de Bonte Bentheimers wonen verspreid door heel Nederland, logistiek is het daarom lastig om alle mensen bij elkaar te krijgen. Met deze website proberen we de Bonte Bentheimers op de kaart en in het stamboek te krijgen. Om dit project van de grond te krijgen hebben Ineke Eijck (projectleidster en varkensgezondheids-deskundige) en Remi Hoeve (projectuitvoerder en stamboekbeheerder) een projectvoorstel geschreven en dit ingediend voor een subsidie uit de pot praktijknetwerken veehouderij. Het ministerie van LNV, waar deze subsidie onder valt, was erg enthousiast en heeft de gevraagde subsidie toegekend. Informatie over het project en de voortgang is ook te lezen op de website www.verantwoordeveehouderij.nl en dan klikken naar netwerken 2009 en naar nummer 40 scrollen.

Stichting Het stamboek

Stamboekbeheerder: Peter Miedema
bbstamboek@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245SH Laren gld​

Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken

Secretariaat: Jaklien Hessels
bontebentheimer@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245 SH Laren gld telefoon: 0573 402048

©2014-Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken |  bontebentheimer@hotmail.com