Algemeen

 

Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie waar runderen, varkens, pluimvee, broedeieren, schapen of geiten worden gehouden. Het UBN wordt geregistreerd in het identificatie- en registratiesysteem voor dieren (I&R). Aan het UBN is de diersoort toegevoegd die wordt gehouden. Het is niet toegestaan Bonte Bentheimers te verkopen aan iemand zonder UBN. Pas als de nieuwe houder een UBN heeft mag u de dieren vervoeren. Alleen als de nieuwe houder het dier meteen naar de slachterij brengt dan mag het UBN van de slachterij als bestemming worden gebruikt.

 

Houdt u Bonte Bentheimers? Dan meldt u alle veranderingen in het aantal dieren binnen 2 werkdagen bij een van de aangewezen databanken. U houdt een bedrijfsregister bij en zorgt ervoor dat bij ieder transport een vervoersdocument aanwezig is. Meldt u de gegevens voorafgaand aan het transport en kunt u die melding elektronisch laten zien? Dan is een papieren vervoersdocument bij het transport niet nodig. Alle varkens in Nederland moeten geregistreerd zijn en een oormerk dragen. Veranderingen in het aantal varkens, de verblijfplaats en de verplaatsingen in Nederland en van of naar het buitenland worden bijgehouden in een van de aangewezen databanken. Deze regels gelden ook als u een of meer varkens als hobby houdt.

Aangewezen databanken

De databanken die RVO.nl heeft aangewezen voor de registratie van verplaatsingen en het aanvragen van toestemmingen voor varkenstransporten zijn:

 

POV

Postbus 765 3700 AT Zeist T: (088) 004 89 00 helpdesk@pov.nl www.pov.nl

 

Varkenspost.nl

Lange Spruit 1a 7773 NE Hardenberg T: (0523) 68 33 39 (optie 4) I&R@varkenspost.nl www.varkenspost.nl

 

Heeft u vragen over het melden van varkens? Neemt u dan contact op met een van de aangewezen databanken.
Transport

Wilt je varkens vervoeren van moet dit melden bij de I&R. 0900-2023033. Dit is een computer met diverse keuzemenu's. Je hebt het UBN nummer van jezelf en het slacUBN nummer van de locatie waar het varken heen gaat. Is er geen USN nummer dan moet dit nummer eerst aangevraagd worden. Voor een tijdelijke verhuizen kan ook een tijdelijk UBN nummer aangevraagd worden. Zorg dat je alle papieren bij je hebt tijdens transport. Heb je geen papieren, de verkeerde papieren of onjuist vervoersmiddel, dan kun je een flinke boete krijgen.

Identificatie oormerk

Varkens moeten binnen één week na het spenen (spenen = blijvend onttrekken van biggen aan een zogende zeug) of uiterlijk 3 maanden na de geboorte of eerder bij de afvoer van het bedrijf worden ge-oormerkt. Wil je biggen registratie van eigen tomen dan kan dit niet. Je kunt alleen verplaatsingen melden. Dus als biggen aanschaft dan verplaatsen zij zich van UBN locatie A naar UBN locatie B. Dan moet je dit melden via het I&R. 0900-2023033. Dit is een computer met diverse keuzemenu's. Je hebt beide UBN nummer bij de hand. De eigen biggen worden pas gemeld als ze vervoerd worden naar een andere locatie, dus een houder of het slachthuis. Dit gaat dus via het I&R.

 

Het oormerk

Dit oormerk wordt ongeveer 6 weken na de geboorte in het linkeroor aangebracht met een speciale tang. Dit merk dient ter identificatie van het varken. In de handel worden deze merken ook wel gebruiksmerken genoemd. Het oormerk bevat de volgende informatie:

 • UBN van het bedrijf waar het varken is gefokt.
 • Land van herkomst.
 • Volgnummer. (Tip: bevestig het oormerk niet teveel aan het uiteinde van het oor. De kans dat het ergens achter blijft hangen en dat het oor uit scheurt is dan vrij groot).
Oormerktang

Met deze tang worden de ronde plastic identificatiemerken aangebracht in het linkeroor. Deze tang kan men kopen bij de leverancier van de plastic oormerken. De kosten van zo'n tang zijn ongeveer € 12,-.

De gang van zaken bij het slachthuis

Ik wil mijn varken naar het slachthuis brengen en nu!

Je moet bij een bedrijf of de I&R slachtblikken bestellen. Het varken heeft links een geel oormerk en rechts een slachtblik in zodra het naar het slachthuis gaat. Het aanvragen van het oormerk en de slachtblikken kan een paar weken duren.

 

Mag je zomaar varkens vervoeren naar het slachthuis?

Als het gaat om het transport van vleesvarkens naar het slachthuis, dan moet het Unieke Bedrijfsnummer (UBN-nummer) van de varkenshouder 24 uur voor levering op het slachthuis zijn. Er wordt in Nederland geen enkel varken vervoerd voordat vooraf bekend is om welke dieren het gaat, waar ze naartoe gaan en of ze volledig gecontroleerd zijn. Dit wordt allemaal gecontroleerd door het bureau voor Identificatie en Registratie (I&R) in Assen.”

 

Wie regelt al het papierwerk?

Het in orde maken van de documenten regel je door te bellen met het I&R. 0900-2023033. Dit is een computer met diverse keuzemenu's. Je hebt het UBN nummer van jezelf en het slachthuis bij de hand hebben en een post of fax adres om de papieren naar toe te laten versturen. Keuze 1 is transport en daarna keuze 4 voor slachthuis. Voordat je gaat bellen heb je contact gehad met het slachthuis en een datum van levering afgesproken. Je ontvangt een aantal papier van het slachthuis die je goed moet doorlezen. Je moet er alle tijd voor nemen om de papieren in te vullen. De papieren kun je van te voren mailen naar het slachthuis, maar zorg ook dat je ze bij je hebt inclusief het transport bewijs van de I&R. Het slachthuis meldt de varkens aan bij het I&R voor ontvangst en daarna af wegens slacht.

 

De gang van zaken in het slachthuis.

Bij de meeste slachthuizen moeten de varkens tussen 6:00 en 9:00 gebracht worden, maar dit kan ook per dag verschillen bij hetzelfde slachthuis. Dus goed navragen. Als je aankomt bij het slachthuis is bij de grotere slachthuizen één weg naar binnen en een andere weg naar buiten wegens hygiene. De varkens moeten gelost worden zodra er ruimte vrij is. De varkens worden per transport in aan apart vak gesorteerd.  Er komt een dierenarts controleren of het varken er goed uitziet. Bijvoorbeeld dat de varkens netjes rond lopen en niet mank zijn of er niet fit uit ziet. Mocht dit wel zo zijn dan wordt het varken apart gezet en krijgt een kleur op zijn rug gespoten. De documenten worden gecontroleerd door de dierenarts. En daarna moet het vervoersmiddel volledig schoon gespoten worden voordat je kunt vertrekken. Als je geluk hebt ben je binnen 1 uur klaar. Is het druk en heb je pech dat er net een groot vrachtwagen met heel veel varkens voor je is dan duurt het best lang. Je moet er dus wel de tijd voro nemen.

 

Na de slacht

Dag 1 is de slacht en dag 2 mogen de 2 helften van het varken(s) opgehaald worden. Het slachthuis bewaard alles in een koelcel tot je het ophaald. Zoek een slager die het kan verwerken of je kunt het zelf verwerken. Bedenk wel dat het verwerken heel veel tijd kost en ook de nodige expertise. En het is fysiek zwaar werk. Je kunt bij het afhalen het oormerk en slachtnummer controleren. Je ziet dan altijd of je het juiste varken hebt. Let wel. Je Bonte Bentheimer heeft opeens geen vlekken meer. In het slachthuis worden de haren verwijderd en de huid van de Bonte bentheimer is wit. Vreemd maar waar.

 

De rekening

Een groot slachthuis is goedkoper dan een ambachtelijk slachthuis. Een rekenvoorbeeld van 2014 is een varken in een commercieel slachthuis:

 • € 34,86   gewicht 166 kilo. per kilo 21 cent 
 • €   3,82   Keurloon                                        
 • €   0,76   P.V.V.                                          
 • €   0,68   C.B.S.                                        
 • €   1,10   Verwijderingsbijdrage                   
 • €   0,66   C.B.S heffing                               
 • €   0,21   poetsen wagen                               
 • €   0,05   slachthuisrechten+                         
 • €   0,15   VWA trichinemonster                      
 • €   8,58   21% BTW                        
 • € 50,87   Totaal                                           
Slachtblikje

De dag dat het varken naar de slacht wordt afgevoerd moet op het bedrijf van herkomst een slachtblikje worden aangebracht. Dit blikje bevat een willekeurig nummer en dient ter indentificatie doeleinden in het slachthuis. Het slachtblikje moet worden aangebracht in het andere oor dan het oor met het gele identificatiemerk. Hiervoor is een speciale tang in de handel. Een hobbyist kan slachtblikjes bestellen op Tel: 0900-1770 [kies 3].

Slachtblikjestang

Deze tang is bestemd om de blikjes in het rechteroor aan te brengen. Deze tang is te koop bij de bedrijven die ook de slachtblikjes leveren. De kosten van zo'n tang zijn ongeveer € 50,-.

Stichting Het stamboek

Stamboekbeheerder: Peter Miedema
bbstamboek@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245SH Laren gld​

Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken

Secretariaat: Jaklien Hessels
bontebentheimer@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245 SH Laren gld telefoon: 0573 402048

©2014-Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken |  bontebentheimer@hotmail.com