Bibliotheek  |  Formulieren  |  Veel gestelde vragen  |  Persfoto's  |  Links extern
Wat is een bedrijfsregister? Een bedrijfsregister is een schema waarin U alles noteert wat met het I&R (identificatie & registratie) te maken heeft. Bv verplaatsing van uw varkens binnen het bedrijf, transporten van en naar uw bedrijf, aanbrengen van oormerken, vervangen van oormerken bij verlies. Een bedrijfsregister mag U in een schrift bij houden, maar het mag ook digitaal.
Waar vraag ik een UBN (Uniek bedrijfsnummer) aan ?

Voordat u varkens kunt gaan houden moet u allereerst een Uniek Bedrijf Nummer (UBN) aanvragen.
Om uw dieren te kunnen registreren, moet u eerst bekend staan in het I&R-systeem. (Identificatie & Registratie systeem).
In dit systeem wordt het adres vastgelegd waar de varkens worden gehouden. U moet hiervoor een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) hebben. Een UBN vraagt u telefonisch aan bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV-Loket: 0800 - 22 333 22). Na toewijzing van een UBN ontvangt u een bevestiging en krijgt U enige informatie toegestuurd m.b.t. de regelgeving van de varkenshouderij.
Heeft U al dieren waarvoor U een UBN moet hebben dan moet U evengoed melden dat U varkens gaat houden. U houd Uw eigen UBN, maar nu met de aanduiding dat U ook varkenshouder bent.

Waar moet ik een transportvergunning aanvragen? Dit doet U via het voice response systeem van I&RVL. Tel 0900-2023033. Volg de aanwijzingen van de computer.
Waar moet ik een varken aan- of afmelden? Dit doet U via het voice response systeem van I&RVL. Tel 0900-2023033. Volg de aanwijzingen van de computer.
Wat is voor mij de meest geschikte bedrijfsstatus? Gaat U niet meer dan vier varkens houden dan is de recreatiestatus het beste. Gaat U alleen varkens afmesten dan is de D-status het beste. Gaat U kleinschalig fokken dan is de B-status het beste. Heeft U minder dan 30 varkens dan vervallen ook alle verplichtingen mbt bloedmonsters en maandelijkse klinische inspectie van de dierenarts.
Hoe verander ik mijn status? U moet een aanvraag indienen bij de I & RVL (=Identificatie & Registratiebureau Varkens Leveringen postbus 225, 7400AE Deventer). Of een mutatieformulier aanvragen op telefoonnummer 0900-1770.
Mag mijn zeug naar de beer gebracht worden? Onder voorwaarde is dit mogelijk. Kijk bij de wet en regelgeving wat U in Uw geval moet doen.
Moet ik KI ook melden? Wat regelgeving betreft hoeft U dit niet te melden. Wilt U fokken voor het stamboek dan moet U middels een dekbericht melden dat uw zeug geïnsemineerd is.
Wat is nodig om een varken uit het buitenland te vervoeren?
  1. Een eigen UBN-nummer.
  2. Een aanvraag nummer RVL-verklaring. (Dit krijgt U als U een transport aanvraag buitenland indient bij I & RVL-bureau Tel: 0900-899 8303).
  3. Landnummer (Duitsland 49) en het UBN van buitenlands adres.
  4. RVV nummer. (= nummer van de veewagen). Niet nodig bij niet commerciële transporten van 4 varkens of minder.
  5. Gezondheidscertificaat zoals bedoeld in artikel 5 van de richtlijn nr. 64/432/EEG van raad van Europese Gemeenschappen (PbEG L 121).
Moet ik aan de mestwet voldoen?

Wanneer je varkens mest en/of fokt dan moet je ook aan de mestwet voldoen.
Voor kleinschalige- en hobbyvarkenshouders zal dit niet zo'n vaart lopen. De mestwet schrijft namelijk het volgende:  "Zolang er geen winstoogmerk is of de totale mestproductie niet meer is dan 350 kilo stikstof per jaar dan zijn hobbyboeren uitgezonderd van boekhouding en heffingen".
Dieren die louter voor de hobby of voor educatieve doeleinden worden gehouden vallen dus niet onder de nieuwe mestwet. Zijn er nog andere landbouwdieren op uw bedrijf dan is het verstandig om bij het LNV-loket te vragen welke regels voor u specifiek gelden. (Stikstofnormen voor varkens zijn: stikstofproductie zeug= 34,8 Kg per jaar, stikstofproductie vleesvarken=13,5 Kg per jaar).

Stichting Het stamboek

Stamboekbeheerder: Peter Miedema
bbstamboek@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245SH Laren gld​

Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken

Secretariaat: Jaklien Hessels
bontebentheimer@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245 SH Laren gld telefoon: 0573 402048

©2014-Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken |  bontebentheimer@hotmail.com