RVO Vanaf 1 januari 2015 heeft de RVO de verantwoordelijkheid voor het uitvoering van wet- en regelgeving rond het houden van varkens. Mijn.rvo.nl is de omgeving waar online zaken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geregeld kunnen worden. Hier doet u meldingen, geeft u registraties door en kunt u subsidies aanvragen. Als u inlogt krijgt u ook toegang tot uw gegevens, lopende zaken en documenten.
Varkenspost.nl Varkenspost.nl is ontstaan op het erf van een ondernemer in de varkenshouderij, die opmerkte dat hij als ondernemer onnodig werd belast met regelgeving. Hij bedacht dat er voor varkenshouders en andere veehouders veel praktischere oplossingen mogelijk waren om aan de wet te voldoen. Voor de identificatie en registratie (I&R) van Varkens heeft het ministerie van Economische Zaken Varkenspost.nl aangewezen als erkende databank voor de varkenshouderij.
PVE (Productschap Vee, vlees en Eieren) De Productschappen Vee, Vlees & Eieren zijn per 1 januari 2015 opgeheven. De publieke taken van de productschappen zijn door de overheid overgenomen. De Europese regelingen worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. Het RVO is verantwoordelijk voor o.a. de Verordening ZvA, SVD en monitoring salmonella; Verordening Varkensleveringen (VVL); I&R Varken; Ziekte v. Aujeszky; Monitoring kritische stoffen varkens; Stoppen met castreren; MRSA varkens; Welzijnsaspecten roodvlees; Ingrepenbesluit; Scharrelvarkenshouderij
GD (Gezondheidsdienst voor Dieren)
Stichting Het stamboek

Stamboekbeheerder: Peter Miedema
bbstamboek@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245SH Laren gld​

Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken

Secretariaat: Jaklien Hessels
bontebentheimer@hotmail.com
Postadres: Bremweg 5, 7245 SH Laren gld telefoon: 0573 402048

©2014-Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken |  bontebentheimer@hotmail.com