ALV Zondag 10 februari 2019

Voor de komende ALV zijn we welkom bij Barend Wouters op Hoeve Oud Meerveld 

Adres: Prinsenweg 30, 3862 PW Nijkerk. 

De vergadering staat gepland van 11:00 uur  – 05:00 uur. 

Agenda ALV 10/02/2019

 1. Ontvangst met koffie; opening vergadering om 11:15 uur
 2. Vaststelling notulen ALV 2018.
 3. Jaarverslag 2018
 4. Verslag Stamboek 2018
 5. Financieel jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie
 6. Decharge bestuur
 7. Begroting 2019, vaststelling contributie en benoeming kascommissie
 8. Stand van zaken in de vereniging en discussie over de toekomst
 9. Bestuursverkiezing: aftredend is Peter Miedema
 10. Rondvraag
 11. Lunchpauze
 12. SKAL: Het biologisch houden van de Bonte Bentheimer
 13. Biologische borrel
 14. Afsluiting door voorzitter om ca. 17.00 uur.

 

 

Plaats een reactie