Beste wensen voor 2020

In het voorjaar is er een ALV geweest en daar is afgesproken om een aantal zaken, zoals de financiën en het jaarverslag 2018 op een nieuwe ALV in het najaar op de agenda te zetten.

Het is ons als bestuur niet gelukt om die ALV passend voor te bereiden en goed  te communiceren. Excuses daarvoor. De volgende ALV zal in het voorjaar plaatsvinden. De focus ligt nu op het achterstallig onderhoud wegwerken en het vormen van een goed werkend bestuur.

We zijn blij dat Julia een gezonde dochter op de wereld heeft gezet . Van harte gefeliciteerd en een hartelijk welkom voor Vanna in de wereld. Julia zal vanaf januari weer meedraaien en de secretariaatswerkzaamheden weer vol animo oppakken.

In het bestuur zijn wisselingen geweest en er zijn er nog een paar aanstaande. Marjan van Tarrie gaat zich in deze nieuwsbrief voorstellen als aspirant bestuurslid. Zij vormt, samen met Peter Miedema, een duo wat het stamboekbeheer gaat doen. Als bestuur zijn we blij met deze ontwikkeling en we wensen Marjan en Peter een goede samenwerking toe.

In het nieuwe jaar zal Simon stoppen. Hij heeft sinds de oprichting veel werk voor de vereniging gedaan. We zijn actief mensen aan het benaderen om de taak van webbeheerder op te pakken in het bestuur. Een goed werkende website is noodzakelijk voor onze vereniging omdat aanmeldingen, de kaart met de leden en hun persoonlijke boodschappen, communicatie en wijzigingen in het stamboek via de site lopen. Nog steeds loopt niet alles op rolletjes. We willen in 2020 echt alles op orde hebben.

De functie van penningmeester komt ook vrij omdat Wilco het heel druk heeft met zijn baan in de chrysantenteelt. We hebben geen ingewikkelde boekhouding, maar het werk moet wel gedaan worden. Wie kan en wil voor deze functie in het bestuur? Denk niet te lang na en stuur even een berichtje naar voorzitter@bontebentheimer.nl

Het doel, zorgdragen dat een sterke en gezonde populatie Bonte Bentheimer Landvarken blijft bestaan, geeft toch steeds weer de motivatie om te blijven organiseren. In het voorjaar organiseren we een ALV waar ook alle achterstallige informatie wordt voorgelegd ter goedkeuring. Tijdens deze dag ook aandacht voor de nodige wijzigingen in het bestuur. Er zal ook een inhoudelijke bijdrage worden verzorgd. In deze nieuwsbrief veel aandacht voor het stamboek als fundament onder onze vereniging. We gaan proberen het makkelijke en toegankelijker te maken. U leest wat we willen vereenvoudigen en hoe de SZH, de Stichting Zeldzame huisdieren ons gaat helpen om een stap te zetten in een goed stamboek.

Al het goede gewenst voor 2020 namens

Wilco, Marjan, Simon, Peter, Julia en Ria

 

Plaats een reactie