CGN publiceert rapport “Varkensrassen in de genenbank”

In september 2017 publiceerde het CGN het rapport “Varkensrassen in de genenbank“. In het rapport komt ook de Bonte Bentheimer voor.

Anno 2017 zijn er ongeveer 20.000 doses sperma van in totaal 667 beren van 25 rassen opgeslagen in de genenbank van het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN). Het sperma is in verschillende perioden, in samenwerking met de Nederlandse fokkerijorganisaties, toegevoegd aan de genenbank. De aanwezigheid van de Bonte Bentheimer in de genenbank is vooralsnog zeer beperkt. Tot op heden is alleen sperma van de voormalige KI-beer Hidde in de genenbank opgenomen.

Foto: Nelleke Meersma

Het Centrum voor Genetisch Bronnen, Nederland (CGN) van Wageningen University & Research richt zich op behoud en bevordering van duurzaam gebruik van genetische bronnen van gewassen, landbouwhuisdieren, bomen en struiken. Genetische diversiteit in landbouwhuisdieren vormt de basis voor de fokkerij van landbouwhuisdieren. Behoud van diversiteit tussen en binnen rassen landbouwhuisdieren -een brede genetische basis- is essentieel om te kunnen blijven inspelen op veranderingen in veehouderijsystemen, markt en/of milieu, en om op terug te kunnen vallen wanneer zich genetische problemen voordoen. Bovendien zijn de van oorsprong Nederlandse landbouwhuisdierrassen een waardevol onderdeel van ons cultureel erfgoed.

Plaats een reactie