Handleiding Zooeasy digitaal stamboek

 1. Nieuw varken / big aanmelden voor opname in het stamboek
 2. Fokkerij beoordeling (6 maanden)
 3. Definitieve registratie (1 jaar)
 4. Overschrijven van een verkocht varken
 5. Dekking aanmelden
 6. Zooeasy stap voor stap

1. Nieuw varken / big aanmelden voor opname in het stamboek

Download scorekaart 1, print uit en vul deze in. Zet de ingevulde gegevens in het digitale invulformulier en stuur dit naar de stamboekbeheerder. Klik hier om naar de invulpagina te gaan. Er zijn geen kosten aan stamboekinschrijving verbonden. Na controle van de gegevens zal de stamboekbeheerder het varken in het stamboek inschrijven. Na inschrijving krijgen fokker en eigenaar bericht dat het varken ingeschreven staat. Vanaf dat moment is de data van het varken beschikbaar in het stamboek. De fokker is verantwoordelijk voor de eerste aanmelding van de door hem/haar gefokte varkens.

Als u een varken uit Duitsland hebt gekocht, stuur dan een kopie van het stamboekpapier van de Duitse stamboek naar de stamboekbeheerder. De stamboekbeheerder verifieert de gegevens met de Duitse stamboekbeheerder en zal het varken bijschrijven in het Nederlandse stamboek.  Let op: Voorkom teleurstelling achteraf en zorg dat U een varken koopt bij een fokker die bij het Duitse stamboek erkend is. Alleen varkens van erkende fokkers kunnen in het Nederlandse stamboek bijgeschreven worden. Aan bijschrijving van Duitse stamboek varkens in het Nederlandse stamboek zijn geen kosten verbonden.

2. Fokkerij beoordeling (6 maanden)

Download scorekaart 2, print uit en vul deze in. Zet de ingevulde gegevens in het digitale invulformulier en stuur dit naar de stamboekbeheerder. Na controle zal de stamboekbeheerder de gegevens in het  stamboek bijschrijven. Na bijschrijving van de gegevens krijgt de eigenaar hier bericht van.

3. Definitieve registratie (1 jaar)

Download scorekaart 3, print uit en vul deze in. Zet de ingevulde gegevens in het digitale invulformulier en stuur dit naar de stamboekbeheerder. Na controle zal de stamboekbeheerder de gegevens in het stamboek bijschrijven. Na bijschrijving van de gegevens krijgt de eigenaar hier bericht van. De registratie van het varken is nu compleet.

4. Overschrijven van een verkocht varken

Heeft U een varken verkocht zet de gegevens van de nieuwe eigenaar  in het digitale invulformulier en stuur dit naar de stamboekbeheerder. Na controle zal de stamboekbeheerder het varken in het stamboek op naam van de nieuwe eigenaar schrijven. Na inschrijving krijgen de oude en de nieuwe eigenaar bericht dat het varken is overgeschreven . Vanaf dat moment is de data van het varken beschikbaar in het stamboek voor de nieuwe eigenaar. Let op: alleen de oude eigenaar kan een varken overschrijven. Bij stamboekvarkens die zijn verkocht aan de slager moet de eigenaar de sterfdatum vermelden in het stamboek. Wanneer het varken verkocht wordt als big gelijk na het afspenen dan vult de fokker wel het invulformulier scorekaart 1 in en geeft aan wie de nieuwe eigenaar wordt. Deze biggen worden niet in het stamboek opgenomen.

5. Een dekking melden

Heeft u uw zeug bij de beer gebracht of heeft u een KI dekking gedaan (momenteel niet mogelijk), meldt deze dekking dan aan middels het digitale invulformulier. Aan dekkingsmeldingen zijn geen kosten verbonden. Na controle wordt de dekking  door de stamboekbeheerder in het stamboek bijgeschreven. Na  bijschrijving krijgt de fokker bericht dat de dekking is bijgeschreven. Tip: Doe eerste een (digitale) proefdekking voordat u de zeug bij de beer brengt. Zo kan u zien hoe hoog het inteelt percentage is. Nakomelingen met een inteeltpercentage boven de 4 % worden niet in het stamboek opgenomen.

6. Zooeasy stap voor stap.

In Zooeasy kunt u veel gegevens zelf bijhouden en registreren. Hieronder volgt een beschrijving van de het programma en de mogelijkheden. U kunt uiteraard alleen  gegevens van uw eigen varkens en van uzelf registeren.  Als u iets registreert of wijzigt vergeet dan niet op bewaren te drukken.

Om overzicht en controle in het stamboek te houden worden enkele gegevens door  de stamboekbeheerder gecontroleerd en geregistreerd. Voorbeelden zijn bv de scorekaarten, aanmeldingen, overschrijvingen en een dekking. Staan er onjuistheden bij uw varkens en/of gegevens die u zelf niet kan wijzigen stuur dan een email naar de stamboekbeheerder.

Het hoofdstuk varkens

 • Basisgegevens; Hier staan de basisgegevens van een varken. Hier kunt u zelf de roepnaam van uw varken toevoegen. Bij titel achter naam kan u de status van uw beer weergeven. Ook kunt u zelf de sterfdatum van uw varken registreren.
 • Opmerkingen; In dit  tabblad kunt u allerlei informatie kwijt van uw varken die u niet in andere velden kwijt kunt. Bijvoorbeeld  ziektes, dierenarts bezoeken, aanvullingen op de scorekaart, wisselingen van eigenaren, etc.
 • Extra velden; De fokdoelen worden via het invulformulier op de website door de stamboekbeheerder ingevuld. Karaktertesten en extra identificatie mag u zelf  invullen.
 • Bijlage; Hier kunt u extra foto’s uploaden, of bv gezondheidscertificaten, stamboekpapieren uit Duitsland bij een import varken. Let op de grote van het bestand mag niet meer zijn dan 1Mb per document.
 • Bloedverwanten; Hier staan alle nakomelingen van het geselecteerde varken. In dit hoofdstuk kunt u ook de stamboom van een geselecteerd varken opvragen en uitprinten.

Het hoofdstuk dekkingen

 • Basisgegevens; Hier staan de basisgegevens van een dekking. Een dekking moet aanmelden middels het invulformulier via de website. De stamboekbeheerder controleert de gegevens en registreert de gegevens. Na de geboorte moet de fokker dan zelf de geboorte datum registreren.
 • Opmerkingen; Hier kunt u eventuele bijzonderheden mbt de dracht en de geboorte registreren.
 • Extravelden; In de extra staan de gegevens dekbericht, geboortebericht en toombericht. Hier moet u de gegevens van deze worp invullen. Biggen die weer worden ingezet voor de fokkerij moeten worden aangemeld met scorekaart 1 en het bijbehorende invulformulier op de website.

Het hoofdstuk contacten

 • Contactgegevens: Hier kunt u alle gegevens  met uitzondering van uw achternaam en UBN wijzigen of aanvullen. De gegevens zijn alleen te lezen door bij het stamboek  bekende mensen met een Zooeasy inlogaccount.
 • Opmerkingen; Hier kan u aanvullende informatie over uzelf of uw bedrijf kwijt. Bijvoorbeeld wanneer u bereikbaar bent, of u producten verkoopt, op welke markten u staat, etc.
 • Extra velden; Hierin kunt u gegevens over de status van uw bedrijf kwijt. (staat uw status er niet bij stuur dan een email naar de beheerder)
 • Varkens: Geeft een overzicht van uw eigen varkens en uw gefokte varkens.
 • Bijlage; Hier kunt u documenten uploaden. Bijvoorbeeld een bedrijfsfolder, of uw logo.  Let op de grote van het bestand mag niet meer zijn dan 1Mb per document.

Heeft U nog vragen stuur een email naar stamboek@bontebentheimer.nl