Privacybeleid Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken

13 maart 2021

Jouw privacy is voor de Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken, de VNBBL, van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website bontebentheimer.nl en onze webwinkel. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met jouw persoonsgegevens om gaan.

Voor vragen over deze privacyverklaring kan je terecht bij de VNBBL. De contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring vermeld.

Basisprincipe

De VNBBL hanteert de volgende stelregel:
De VNBBL gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt aan de VNBBL.

Online formulieren

De VNBBL heeft diverse online formulieren: van het aanmelden van het lidmaatschap, het opvragen van informatie, het aanvragen van de stamboek registratie, tot het doen van een donatie. Onder elk online formulier wordt gevraagd akkoord te gaan met onze privacyverklaring. De VNBBL hanteert deze verklaring voor het gebruiken en bewaren van de door jouw verstrekte gegevens conform de AVG. Je kunt niet eerder jouw gegevens aan ons verstrekken, voordat je akkoord bent gegaan met onze privacyverklaring.

Aanmelden lidmaatschap

Indien je je als lid aanmeldt voor een lidmaatschap bij de VNBBL, hebben we je NAW-gegevens nodig, maar ook je geslacht, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer. De VNBBL bewaart je gegevens tot vijf jaar nadat je lidmaatschap is stopgezet.

Bestellingen webshop

Wanneer je in onze webshop een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om je bestelling correct af te kunnen ronden. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en je betalingsgegevens. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (conform de wettelijke bewaarplicht).
Indien je een account aanmaakt omdat je vaker bij ons bestellingen plaatst, registreer je je gegevens waarbij je zelf een wachtwoord opgeeft. Wij bewaren je account, totdat je het zelf opheft.

Nieuwsbrief

De VNBBL verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief. Je kunt je hierop abonneren. Hiervoor vraagt de VNBBL je emailadres, voor- en achternaam. Op elk moment kan dit abonnement worden opgezegd. Daarnaast bevat elke nieuwsbrief een afmeldlink. De VNBBL bewaart deze gegevens tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Ledenberichten

Leden kunnen ledenberichten plaatsen op de website van de VNBBL. De ledenberichten worden gebruikt om nieuwtjes te delen en het melden van vraag en aanbod. Deze berichten zijn voor alle leden en niet leden zichtbaar. Bij elk bericht wordt naam, adres en telefoonnummer vermeld. Elk bericht kan door het lid weer verwijderd worden

Verstrekken gegevens aan derden

De VNBBL zal jouw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen c.q. de AVG omtrent de bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Daarnaast heeft de VNBBL, waar van toepassing, zelf haar termijnen vastgesteld. Met name gaat het hier om klantcontact. De VNBBL bewaart correspondentie en eventuele bijbehorende persoonsgegevens 12 maanden na het klantcontact. Overige gehanteerde bewaartermijnen vind je terug in deze privacyverklaring. Je hebt altijd de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen het ook zien als je onze website weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. De consequentie hiervan is wel dat sommige onderdelen van onze website niet meer goed werken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

De gegevens die je aan de VNBBL verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Onze beveiligde omgeving wordt frequent getoetst en waar nodig verbeterd c.q. versterkt

Disclaimer

Wanneer er wijzigingen zijn op onze website kan het noodzakelijk zijn de privacyverklaring aan te passen. De VNBBL is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Inzage gegevens

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Contact

Vereniging Bonte Bentheimer Landvarken

info@bontebentheimer.nl