Skal op bezoek bij de ALV van 10 februari 2019

Stefanie Bos, inspecteur bij Skal, neemt de leden mee in het biologisch houden van het Bonte Bentheimer Landvarken.

SKAL Biocontrole is een onafhankelijke toezichthouder en zet zich in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten. De aanduiding biologisch is binnen de EU slechts toegestaan op landbouwproducten en levensmiddelen wanneer deze aantoonbaar voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke eisen, vastgelegd in EU-Verordeningen. Skal vertaalt de regelgeving voor Nederland naar een uitvoerbaar systeem van toezicht.

Stefanie vertelt aan de hand van een PowerPoint over de eisen voor huisvesting, voer en voeding, aan en afvoer van grondstoffen en mest, bio en niet bio op een bedrijf per diersoort, slachten door een erkende slager, aanduidingen op de verpakking en route van certificering en inspecties door Skal.

De essentie is: voor de biologische varkens moet je zorgen dat de hele keten biologisch is. Dat betekent ook beren van een biologisch bedrijf. Op de site van Skal is veel informatie te vinden.

Het is niet voor iedereen, zeker niet als je kleinschalig bent, gemakkelijk om gecertificeerd biologisch te worden. Veel leden hebben een paar varkens die gevoerd worden met afvalproducten die niet gecertificeerd zijn. Ook de mestafvoer, op eigen land of naar een andere bioboer, kan tot een vraagstuk leiden. Ook Bonte Bentheimer Landvarkensboeren die hun varkens in het bos of op de grond van anderen hebben lopen, moeten kritisch worden als ze biologisch willen worden.

Op dit moment telt de vereniging een klein aantal biologische varkenshouders. Wie wil er aspirante bio BB boeren helpen/coachen in de stappen die genomen moeten worden het proces om biologisch te worden?
Laat het hier weten, dan verbinden wij de juiste personen. Om een goed direct overzicht te krijgen is het belangrijk dat alle biologisch gecertificeerde Bonte Bentheimer Landvarkenshouders zich ook vermelden op de kaart.

De eisen die wij stellen aan de Bonte Bentheimer Labelshouders liggen dicht bij de eisen van Skal. Mogelijk is een sterk Label, waar ook inspecties een rol moeten gaan spelen, goed voor het vermarkten van het Bonte Bentheimer Landvarkensvlees.

Naktuinbouw houdt op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  (LNV) de beschikbaarheid bij van biologisch uitgangsmateriaal. Op de Biodatabase staan per gewas de beschikbare rassen vermeld en bij welke leverancier dit materiaal verkregen kan worden. https://www.biodatabase.nl/

 

Plaats een reactie