Top

Het Bonte Bentheimer Landvarken is een bijzonder varkensras dat van eind negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw veel voorkwam in het de grensstreek van Bad Bentheim en Twente. De vereniging wil de Bonte Bentheimer weer op de kaart zetten. Een goed onderhouden stamboek is daarbij onontbeerlijk.

zooeasyHelp mee dit zeldzame ras in stand te houden en registreer je Bonte Bentheimers!

Alleen vlees met dit label is echt Bonte Bentheimer vlees

Bewaren