Echt Bonte Bentheimer

Op 27 juni 2012 presenteerde de vereniging onder het leiding van onze toenmalige voorzitter Norbert Mergen  het echtheidslabel Echt Bonte Bentheimer. Het label zegt: Dit zijn raszuivere varkens met bepaalde vleeseigenschappen, die op integere en diervriendelijke manier zijn gehouden. Het label is vanaf 4 augustus 2016 geregistreerd als collectief merkt bij het Benelux Office for Intellectual Property

 

Handboek EBB

Houders van het label moeten werken volgens de richtlijnen uit het Handboek Certificaat Echt Bonte Bentheimer. Dit handboek bevat richtlijnen voor onder andere de voeding, de huisvesting en het welzijn van Bonte Bentheimers. Het handboek wordt periodiek door de vereniging bijgewerkt.

Controle

De vereniging en haar leden doen hun uiterste best voor het welbevinden en het imago van het Bonte Bentheimer landvarken. Dit houdt niet alleen de leefomstandigheden in als ook de kwaliteit van het vlees.  Teneinde te voorkomen dat het predicaat Echt Bonte Bentheimer-vlees aan waarde inboet, omdat enkele houders er een vrije interpretatie van de regels op na houden, voert de Vereniging Het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken steekproefsgewijs controles uit.

Waarom doen we dat?

De Bonte Bentheimer heeft, mits goed gevoerd, uitmuntende vleeseigenschappen. Maar ze leeft langer dan een regulier varken voor ze kan worden geslacht. De kostprijs is dus ook navenant hoger. En, zoals met al het goede op deze wereld, dat biedt mensen, die op een andere manier de maatschappelijke normen en waarden beleven, kansen. Het aantal Echt Bonte Bentheimer labelhouders groeit gestaag. Via particuliere verkoop, maar ook via een aantal bevlogen slagers, kan het vlees in restaurants en thuis op tafel komen.