Waar moet een zeug aan voldoen voor de fokkerij?

Christ Jochems heeft met de zorgboerderij Het Rondgors voor de Bonte Bentheimer het predicaat Erkend fokcentrum van het SZH (stichting zeldzame huisdieren). Hij is, als voormalig varkensboer, van mening dat het belangrijk is om stevige eisen te stellen aan de fokzeugen en deze te monitoren en (hobby)fokkers advies te geven over fokken en inzet van hun zeugen. Een gezond en goed varken begint met een mooie en gezonde zeug. Dat betekent ook dat helder wordt waar een zeug aan moet voldoen als het gaat om fokken. Christ wil een actieve bijdrage leveren en tijdens de ledendag zijn ideeën graag delen met de BB varkenshouders om zo met elkaar het gezonde fokken op de kaart te zetten. Dit onderwerp raakt aan het stamboek en aan het BB label. We vragen iedereen om hier vast over na te denken, gegevens uit eigen stal mee te nemen, in de geschiedenis te duiken om zo met elkaar een goed gesprek te voeren over gezonde en duurzame fokkerij van het BB varken. Wat de uitkomst van de discussie is bepalen we met elkaar. Mogelijk ontstaat er een projectgroepje wat de ideeën verder uitwerkt en praktisch uitvoerbaar maakt.

 

Plaats een reactie